hàm Power :

Hàm POWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm POWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm POWER giúp trả về lũy thừa của 1 số. Cách dùng / …

Hàm POWER, hàm tính lũy thừa trong Excel

Hàm POWER là một hàm tính lũy thừa với cơ số cho trước trong Excel. Bình thường, khi tính lũy thừa các bạn sẽ dùng “^”, nhưng nếu có nhiều phép tính, việc nhập từng công thức một sẽ rất mất thời gian. …