hàm N :

Hướng dẫn sử dụng hàm N trong Excel

Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm N trong Excel. Hàm N, công dụng và cú pháp Công dụng Hàm N được sử dụng để trả về một giá trị được chuyển đổi thành số …