fbpx

hàm lũy thừa :

Hàm POWER trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm POWER trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm POWER giúp trả về lũy thừa của 1 số. Cách dùng / …