fbpx

hàm kiểm tra ô trống :

Hàm ISBLANK trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISBLANK trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISBLANK giúp trả kiểm tra xem liệu giá trị có phải là ô …