fbpx

hàm istext :

Hàm ISTEXT trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISTEXT trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISTEXT kiểm tra dữ liệu có phải là dạng văn bản (Text) hay …