fbpx

hàm ISLOGICAL :

Hàm ISLOGICAL trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm ISLOGICAL trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm tra cứu thông tin. Miêu tả Hàm ISLOGICAL xét giá trị có phải là dạng logical (biểu thức …