fbpx

hàm DIVIDE :

Hàm DIVIDE trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DIVIDE trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm DIVIDE giúp thực hiện phép chia Cách dùng / cấu trúc …