fbpx

hàm DEGREES :

Hàm DEGREES trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DEGREES trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm toán học và lượng giác. Miêu tả Hàm DEGREES giúp chuyển góc trong radian thành độ. Cách dùng / cấu trúc …