fbpx

hàm DATEDIFF :

Hàm DATEDIFF trong Power BI DAX

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng Học Excel Online tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATEDIFF trong Power BI. Đây là một hàm thường gặp trong nhóm hàm làm việc với thời gian. Miêu tả Hàm DATEDIFF giúp trả về giá trị khoảng cách thời gian giữa 2 …