fbpx

Data visualization :

logo Power BI

Power BI là gì?

Power BI là gì? Power BI là một tập hợp các dịch vụ phần mềm, ứng dụng di động, các công cụ kết nối và xử lý dữ liệu hoạt động cùng với nhau để có thể tập hợp dữ liệu từ …