danh mục tài khoản :

(VBA) Tự động định dạng các tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống TK trên Excel

Từ bài viết https://blog.hocexcel.online/tu-dong-dinh-dang-cac-tai-khoan-ke-toan-trong-danh-muc-thong-tk-tren-excel.html của Dương Quân Tôi xin giới thiệu một phương pháp khác dùng VBA như sau : Bây giờ ta sẽ định dạng nó theo quy luật như sau  : Nếu là tài khoản cấp 1 (Có 3 ký tự) thì cả hàng …