Cách tính trung bình động trong Excel :

cach-tinh-moving-average-trong-excel

Cách tính trung bình động trong Excel

Ví dụ, giá cổ phiếu dao động khoảng rộng trong quá khứ, bạn ghi nhận sự giao động này và muốn dự báo giá theo xu hướng của nó trong Excel, bạn có thể sử dụng chức năng trung bình động. Trong …