Cách nhóm theo tuần trong Pivot Table :

nhom-du-lieu-theo-tuan-pivot-table

Cách nhóm theo tuần trong Pivot Table

Khi nhóm trong Pivot Table, bạn có thể nhóm theo tháng, ngày, quý, năm. Trong trường hợp này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn nhóm theo tuần. Nhóm theo tuần trong Pivot Table ( 7 ngày ) 1. Sau khi …