Cách chuyển đổi bảng Excel sang HTML :

chuyen-tu-bang-tinh-excel-sang-web

Cách chuyển đổi bảng Excel sang HTML

Nếu bạn tạo ra một bảng Excel và bây giờ muốn xuất bản nó trực tuyến như một trang web, cách đơn giản nhất là xuất nó sang một tập tin html. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách …