fbpx

autofit merge cell :

Tự động giãn dòng vùng đã trộn ô bằng VBA

Chúng ta thường nhận được lời khuyên khi làm việc trong Excel đó là: “Không nên dùng chức năng trộn ô“, đặc biệt là trong những Workbook có sử dụng VBA. Lời khuyên này rất đúng và hữu ích, bởi việc trộn ô sẽ khiến các câu lệnh VBA hoạt động không chính …