Kế toán :

Kỹ năng cần thiết cho kế toán tiền lương

Công tác “kế toán tiền lương” trong doanh nghiệp có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả công việc, thái độ làm việc của người lao động. Trong những công cụ tin học văn phòng như Word, Excel, Power Point thì Excel …

Xếp hạng theo điều kiện trong excel – Phần 3

Phần 1: Phân biệt các hàm xếp hạng RANK / RANK.AVG / RANK.EQ Phần 2: xếp hạng theo một điều kiện Sau khi hiểu cách xếp hạng theo một điều kiện, chúng ta có thể áp dụng cách đó cho nhiều điều kiện. Với trường hợp nhiều điều kiện, …

Lọc danh sách không trùng bằng VBA

Trong công việc kế toán nói chung, kế toán kho nói riêng, đôi khi bạn sẽ phải xử lý nội dung sau: Từ bảng ghi sổ phát sinh, bạn cần phải lọc ra danh sách các mặt hàng mà không bị trùng, chỉ …