Kế toán thuế :

Thông báo phát hành hóa đơn lần 1

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN LẦN 1 Từ ngày 12/06/2017 theo khoản 3 điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định: ” Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực …

Cách hạch toán tiền phạt nộp chậm thuế

Trong quá trình sản xuất kinh doanh của DN, có những giai đoạn có phát sinh tiền thuế phải đóng nhưng doanh nghiệp chưa đóng, dẫn đến việc cơ quan thuế ra quyết định phạt. Bài viết này sẽ hướng dẫn  cách …