fbpx

Cách lọc dữ liệu qua nhiều tiêu chí trong Excel

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong Excel, bạn có thể dễ dàng lọc dữ liệu dựa trên một tiêu chí bằng hàm Filter, tuy nhiên nhiều khi, chúng ta cần lọc dữ liệu trên nhiều tiêu chí trong trang tính lớn. Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn một vài cách nhanh chóng, tiện lợi để thực hiện công việc này trong Excel.

Lọc dữ liệu trên nhiều tiêu chí bằng Advanced Filter

Giả sử tôi có một danh sách dữ liệu cần được lọc qua các tiêu chí sau:

 • Product = AAA-1 and Order < 50,
 • Product = CCC-3 and Name = Helen,
 • Product = EEE-5 and Total price > 5000.

Quan hệ giữa ba tiêu chí này là OR.

doc-super-filter1

Khi bạn sử dụng hàm Advanced Filter, thực hiện các bước sau:

1. Tạo vùng chứa tiêu chí, trong ví dụ này, tôi gõ vào các tiêu chí dùng để lọc ở phía trên cùng của dữ liệu.

doc-super-filter2

Chú ý. Khi bạn tạo tiêu chí, bạn phải nhớ:

(1) Để tạo tiêu chí AND, đặt tiêu chí của bạn vào cùng một hàng, ví dụ, Product = AAA-1 AND Order < 50.

Product Order
AAA-1 < 50

(2) Để tạo tiêu chí OR, đặt tiêu chí vào những hàng khác nhau, ví dụ, Product = AAA-1 OR Order < 50.

Product Order
AAA-1
< 50

2. Chọn vùng dữ liệu muốn lọc, nhấn Data > Advanced.

doc-super-filter3

3. Trong hộp thoại Advanced Filter, nhấn nút doc-button-1 bên cạnh để chọn tiêu chí bạn vừa tạo.

4. Nhấn OK, kết quả lọc hiển thị, những phần không phù hợp với tiêu chí lọc được ẩn đi.

doc-super-filter6


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •