fbpx

Cách đếm số giữa hai giá trị hay ngày tháng trong Excel.

Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •   

Trong bài viết này, Học Excel Online hướng dẫn cách đếm số giữa hai giá trị hoặc ngày trong Excel

Đếm Số giữa 2 giá trị với hàm Countif

Ví dụ, bạn có một trang tính với những số sau đây trong dãy B2:B8, và bạn muốn đếm số các số nằm giữa hai giá trị 75 và 90. Hãy làm theo hướng dẫn sau:

Đếm Số >X và <Y

Nếu bạn muốn đếm các số giữa 75 và 90, không bao gồm hai số 75 và 90, bạn cần:

Chọn ô tại đó bạn muốn hiện kết quả đếm, nhập công thức =COUNTIFS(B2:B8,”>75″, B2:B8,”<90″), nhấn Enter.

Đếm Số >=X và <=Y

Đến đếm các số >=75 và <=90, hãy dùng công thức sau: =COUNTIFS(B2:B8,”>=75″, B2:B8,”<=90″).

Đếm số ngày giữa 2 giá trị ngày tháng với hàm Countif

Giả sử bạn có một dãy ngày tháng trong ô A14:A20, và bạn muốn đếm số ngày dựa vào giá trị trong ô B21 và B22, hãy làm như sau:

Chọn ô trống, nhập công thức =COUNTIFS(A14:A20,”>=”&B21,A14:A20,”<=”&B22),nhấn Enter:

 


Chia sẻ bài viết này:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •