Tuyentrang :

loc-email

XUẤT ĐỊA CHỈ EMAIL TỪ VĂN BẢN

Mẹo này miêu tả tính năng của VBA –  tính năng này chấp nhận chuỗi văn bản như thông tin được nhập vào, rồi trả về địa chỉ email đầu tiên được tìm thấy trong văn bản. Hình ảnh dưới đây cho …
mo-the-developer-excel

CÁCH THÊM TAB DEVELOPER RIBBON

THẺ DEVELOPER Thông thường bạn có thể phân biệt một người dùng Excel chuyên nghiệp với một người thông thường bằng cách nhìn vào thanh công cụ ribbon của họ. Những thứ như thanh công cụ QAT (Quick Access Toolbar) đầy đủ …
luu-code-macro-trong-tep-rieng

CÁCH TẠO TỆP MACRO CÁ NHÂN

Tệp Macro cá nhân là gì? Tệp Macro cá nhân là tệp bạn tạo ra để lưu mã VBA – mã mà bạn muốn chạy bất cứ khi nào ứng dụng được mở. Mã VBA trong tệp này thường được viết cho …
chen-checkbox-vao-excel

Chèn hộp kiểm/checkbox vào Excel

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo hộp đánh dấu trong Excel rồi sử dụng kết quả hộp đánh dấu vào công thức để tạo bảng liệt kê những mục cần kiểm tra, bảng liệt kê những việc cần làm, …
loc-du-lieu-co-ban-trong-excel

Cách lọc dữ liệu trong Excel

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ học cách lọc dữ liệu trong Excel theo các cách khác nhau: cách tạo bộ lọc cho giá trị ký tự, chữ số, ngày tháng năm, cách sử dụng bộ lọc để tìm kiếm, và …