Tuyentrang :

THAO TÁC VỚI HÀM

Thao tác với hàm Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn cách thao tác với hàm. Một hàm là một công thức xác định trước giúp thực hiện các phép tính bằng cách sử dụng các giá …

HIỂU VỀ ĐỊNH DẠNG SỐ

Hiểu về định dạng số Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giúp bạn hiểu hơn về định dạng số. Định dạng số là gì? Bất cứ khi nào bạn làm việc với bảng tính, bạn nên sử dụng định dạng …

HIỂU TRANG TÍNH GOOGLE MỚI

Hiểu hơn về Trang tính Google mới Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ giúp bạn hiểu hơn về Trang tính Google mới. Hiểu về Trang tính Google mới Google Trang tính là bản cập nhật và làm mới thương hiệu …

THAO TÁC VỚI NHIỀU BẢNG TÍNH

Thao tác với nhiều bảng tính Giới thiệu Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác với nhiều bảng tính. Bảng tính Google có thể chứa một hoặc nhiều trang tính. Khi làm việc với một …

ĐỊNH DẠNG Ô

Định dạng ô Trong bài viết này, Học Excel Online sẽ hướng dẫn các bạn định dạng ô. Giới thiệu Sau khi bạn đã thêm nhiều nội dung vào bảng tính, đôi khi rất khó để xem và đọc tất cả thông …