Ngoc Anh - CTV :

Cách tạo Header, Footer trên trang Word

Header và Footer là những phần không thể thiếu cho trang Word khi bạn thực hiện các tài liệu đặc thù như bài giảng, luận văn, luận án, hợp đồng, … Vậy Header và Footer là gì? Tác dụng của chúng như …

Tìm hiểu về Sổ sách kế toán

Trong quá trình xử lý thông tin kế toán, kế toán viên cần ghi chép, tổng hợp các thông tin qua các tài liệu: chứng từ, sổ sách, … Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sẽ được thể hiện ở chứng …

04 khái niệm kế toán cơ bản

Khi bắt đầu với công việc kế toán, các bạn cần hiểu bản chất của công việc đang làm, trước hết là các khái niệm, định nghĩa trong kế toán, sau đó mới xử lý các công việc liên quan tới nghiệp …