Ngoc Anh - CTV :

Những lưu ý về Chứng từ kế toán

Mỗi ngày, một đơn vị tiếp nhận rất nhiều hoạt động kinh tế, tài chính. Mỗi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh phải được ghi nhận, phản ánh và phải có căn cứ để chứng thực, ghi sổ và lưu …