bachnx89@gmail.com :

Cách sử dụng hàm MATCH trong Excel

Trong thư viên hàm chức năng đồ sộ của Excel, có thể nói hàm Match là một trong những hàm ưu việt nhất nhưng lại ít được chú ý nhất. Lý do chính khiến người dùng thờ ơ với nó đó là …