#54 ● Biểu đồ excel có hai lớp thông tin trên trục hoành


Đây là bài số #54 trong loạt videos Hướng dẫn Excel từ đơn giản đến phức tạp


Download tài liệu Excel kèm theo video

Download Excel File

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản


➤ Subscribe: http://youtube.com/user/ductnguy?subscribe_confirmation=1

➤ Facebook group: https://www.facebook.com/groups/569100319856001/

➤ Facebook page: https://www.facebook.com/www.hocexcel.online

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau